€ 1.796 van € 1.796 opgehaald

 100%
34 donaties in 8 maanden
Deze campagne is beëindigd.

(Bedrag opgehaald!) Opnieuw ‘nee!’ tegen de plannen van AGC.

€ 1.796 van € 1.796 opgehaald
Deze campagne is beëindigd.
het verhaal

(Bedrag opgehaald, bedankt aan allen voor de steun! Factuur in afbeelding)

-----

Opnieuw ‘nee!’ tegen de plannen van AGC en Luminus voor de bouw van een windturbine in onze wijk

Beste buren,

Zoals U allen weet zijn er plannen voor een 4de windturbine in onze buurt en dit keer op het terrein van AGC Mol. Jammer genoeg zou deze windturbine dichtbij heel wat huizen geplaatst worden en voor veel overlast zorgen voor verschillende wijken. Omdat deze overlast écht te groot zou zijn, vinden we het belangrijk de Gemeente Mol en Balen te laten weten dat wij hiermee niet akkoord kunnen gaan.

De overlast die te verwachten zijn:

1. Hinderlijke slagschaduw (de wet beperkt de slagschaduw op uw huis, maar slagschaduw op uw terras en tuin is niet beperkt) voor verschillende wijken ( ’t Park, de Cité, Berkenbossen, Gompel, …)

2. Geluidsoverlast (de geluiden zullen storen omdat ze ritmisch zijn)

3. Een zeer hoge toren vrijwel midden tussen een groot aantal huizen (100+ huizen zullen zich dagelijks storen aan het zicht)

4. De sterke waardedaling van uw woning/vastgoed (studies laten zien dat dit gemiddeld 15% is. 25 - 30% voor de dichtstbijzijnde, 5-10% voor die verder weg)

Waarom de gemeente en provincie dit horen af te keuren:

1. De deputatie van de provincie Antwerpen besliste in 2021 al - mede op basis van het negatieve advies van het Molse en Balense gemeentebestuur - om de vergunning niet toe te kennen. Luminus ging tegen deze beslissing in beroep bij de Vlaamse regering. Na onderzoek van het dossier kwam de Vlaamse regering tot volgend eindoordeel: “De significante en/of negatieve effecten op de avifauna (vogels en vleermuizen red.) kunnen niet worden uitgesloten. Evenmin kunnen vermijdbare effecten op de natuur worden uitgesloten. Een passende beoordeling ontbreekt. De aanvraag kan niet als verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening worden beoordeeld.”

2. De huidige regels zijn door het Europees hof onwettelijk verklaard zijn. Het is op zijn zachts gezegd moreel verwerpelijk om door te gaan met regels die niet deugen en er een studie gaande is voor de nieuwe regels.

3. Vlaanderen hanteert als enige geen afstandslimiet tussen woningen en windturbines (in Wallonië en Denemarken is dit 4x de tiphoogte - 800 meter in dit geval. Beieren en Polen 10x de hoogte; in Nederland 4x masthoogte 600 meter etc.). Een minimum afstand tot woningen wordt ongetwijfeld in de nieuwe regels opgenomen. In ons geval zou de windmolen 230 meter van de eerste huizen geplaatst worden, wat waanzinnig dichtbij is.

Hoe kan u als buurtbewoner persoonlijk bezwaar aantekenen? Iedere volwassen persoon mag tekenen, maar opgelet, doe dit vóór 01/11/23!

1. Digitaal via het www.omgevingsloket.be (link: https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2023066785 rechtsboven kan je klikken op “Ik wens een bezwaarschrift aan te maken.”).

2. Een geschreven bezwaarschrift afgeven aan de onthaalbalie in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 (ontvangstbewijs vragen!).

3. Per post richten aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. Vermeld op je bezwaarschrift het referentienummer OMV_2023066785 of referentie gemeente 2023/353.

4. Per mail - met geactiveerde ontvangstbevestiging - naar [email protected]

Los van dit persoonlijke bezwaar hebben een aantal buurtbewoners, net zoals vorige keer, zich geëngageerd om een juridisch onderbouwd bezwaar in te dienen tegen de bouw van deze windmolen met behulp van een gespecialiseerd advocatenkantoor (GD&A advocaten). Vorige keer heeft dit advocatenkantoor ons succesvol geholpen in het verkrijgen van negatief advies. Daar deze juridische hulp een financiële kost inhoudt, hebben we een crowdfunding actie gelanceerd als buurt om de kost voor iedereen draaglijk te maken. Als we met vele schouders de kost dragen (welke maximum €3000 zal bedragen), verlichten we deze voor de initiatiefnemers. Via deze website zie je hoeveel we tot nu toe ingezameld hebben en kan je zelf een bedrag naar keuze doneren om je steentje als buurtbewoner hiervoor bij te dragen.

Laat ons met z’n allen samen strijden om onze buurt leefbaar te houden.

Alvast bedankt!


Over de campagne
Beheerder:
Franco Prontera & Lien Goossens van de Venetiëlaan 5
Gestart op:
14 October 2023
Gecontroleerd
Meer foto's
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie